About the Conference

Conference Home | About the Conference | Keynote LecturesOrganizing Committee | Technical Committee | Call for Papers | Paper Submission | Accommodation | Registration


28-31 October 2022 | Qingdao, Shandong province

 • 28 October Registration
 • 29 October Invited Keynote Presentations
 • 30 October Technical Oral and Poster Sessions
 • 31 October Visits and Excursions

Hosted by:

 • SUT China Branch
 • China University of Petroleum (Beijing)
 • China University of Petroleum (East China)

Organizing Committee

Chairman: Frank Lim

Executive Chairman: Chang Yuanjiang

Vice Chairmen: Lou Min, Cai Baoping

Members: Fu Guangming, Liu Xiuquan, Yi Peng, Bao Xingxian, Wu Lei, Shi Jihao

Secretaries: Wang Kang, Sun Huanzhao, Liu Zhaowei, Qiu Na, Zhang Yanming, Liu Junyan, Zhang Jiaqi, Wang Zhiwei


Technical Committee

Chairman:  Derrick Zhang, CEO, DMAR Engineering

Vice Chairmen: Cui Weicheng, Professor, Westlake University

Chen Guoming, Professor, China University of Petroleum (East China)

Members:

 • Duan Menglan, Professor, China University of Petroleum (Beijing)
 • Wan Decheng, Professor, Shanghai Jiao Tong University
 • Li Qingping, Chief, CNOOC Research Institutes
 • Shen Yijun, Professor, Hainan University
 • Yan Jun, Professor, Dalian University of Technology
 • Xu Wanhai, Professor, Tianjin University
 • Bai Xinglan, Professor, Zhejiang Ocean University
 • Zhang Yu, Professor, China University of Petroleum (Beijing)
 • Liang Xu, Professor, Zhejiang University
 • Xie Peng, Associate Professor, Sun Yat-sen University
 • Zheng Hao, Manager, Changsha Research Institute of Mining and Metallurgy Co., Ltd.
 • Yang Zhixun, Associate Professor, Harbin Engineering University

Contacts

Hao Lu  +86 19989076989   SUT@cup.edu.cn

Organizing Committee of 11th SUT (China) Technical Conference

Chairman: Frank Lim

Executive Chairman: Chang Yuanjiang